donderdag 25 juni 2009

Vechten tegen windmolens in Giessenlanden

Persbericht na raads informatieavond op 12 maart 2009

Vechten tegen windmolens in Giessenlanden

HOORNAAR – Inwoners van de gemeente Giessenlanden lopen massaal te hoop tegen de bouw van drie windturbines langs de A15. „Straks hebben we nooit meer rust”, reageerde een bewoner bezorgd. De 21-jarige Wouter Veldhuis uit Giessenburg boekt grote successen met zijn actiegroep Windmolens Nee: mede door zijn inzet puilde de raadszaal van het gemeentehuis in Hoornaar gisteren uit tijdens een opiniërende raadsvergadering. Tot ver in de hal stonden tegenstanders van de komst van de drie windmolens samengepakt.

De windturbines staan gepland langs de A15 en de Betuweroute in Giessenburg. De totale bouwhoogte van de windmolens is 150 meter. Afgelopen najaar werden al 33 bezwaren tegen de plannen ingediend, waaronder –heel pikant– die van B en W van buurgemeente Hardinxveld-Giessendam.Ook veel inwoners van Boven-Hardinxveld maken bezwaar. De dichtstbijzijnde woning van deze kern ligt op 600 meter van de turbines.

Uit Giessenlanden zelf lopen vooral de inwoners van Giessenburg te hoop. De woningen aan de C. M. van Houwelingweg en de Kerkweg zijn niet veel meer dan 450 tot 500 meter van de windmolens verwijderd. Nu de raad van Giessenlanden eind deze maand een definitieve beslissing neemt over de bouw van de turbines, neemt het verzet in volle hevigheid toe. Gisteren voerde een serie insprekers het woord in estafettevorm: waar de één vanwege tijdgebrek eindigde, ging zijn collega gewoon verder. De inwoners waren niet te spreken over manier waarop het proces was gevoerd en keerden zich fel tegen de verdere aantasting van het Groene Hart.

Insprekers Groenenberg en De Kreij wezen op de gang van zaken rond de Betuwelijn en het transportcentrum bij Schelluinen-West. „De inwoners zijn hierover nog steeds getraumatiseerd. Voor de derde keer worden afspraken niet nagekomen, verdwijnen fouten onder de vloerbedekking en wordt kritiek afgekapt. Hoe zou het toch komen dat mensen politiek en overheid onbetrouwbaar vinden? College, u bent rentmeester van dit gebied. De windturbines komen vlak bij de transportleiding voor gas, hoogspanningsmasten, de Betuwelijn, een tankstation en een snelweg. Denk aan de veiligheid. Als het fout gaat, gaat het ook goed fout.

”W. de Groot belichtte namens inwoners van Boven-Hardinxveld het emotionele aspect. „Het geluid van auto’s, treinen en bussen horen wij van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Maar dan wordt het gelukkig stil. We moeten er niet aan denken straks de windmolens te horen. Dan hebben we nooit meer rust, altijd overlast van geluid en licht. ’s Nachts kunnen we al geen ster meer zien.”Om zijn argumenten kracht bij te zetten had Windmolens Nee de hulp ingeroepen van dr. J. Jansen, voorzitter van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie. Jansen voerde aan dat het nut van windenergie schromelijk wordt overdreven. „Raad, denk zelf na”, zo hield hij de fracties voor, „wat u te horen krijgt van hogere overheden is de halve waarheid. Zij zijn uit op goedkope politieke successen. Laat de inwoners hiervan niet de dupe worden.

”Portefeuillehouder B. Buddingh’ had het zwaar. Zijn beantwoording van de vragen van de fracties werd in toenemende mate onderbroken door reacties van de publieke tribune. SGP’er Lock hield de wethouder voor dat hij veel te weinig begrip toonde voor de bezwaren van de omwonenden en op hun verzet zonder gevoel reageerde.
Buddingh’ zei dat het college „de menselijke maat” niet vergeten is. „Ik snap de problemen van de inwoners best. Bewoners mogen best bezwaar maken. Maar als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid. We pakken door en we gaan de turbines realiseren.

”Waarop VVD-raadslid J. de Groot, voorzitter van de vergadering, hem er fijntjes aan herinnerde dat die beslissing pas op 26 maart door de gemeenteraad genomen wordt. „U bent te voorbarig, wethouder”, zei hij.

Het daaropvolgende geloei van de publieke tribune maakte duidelijk dat actiegroep Windmolens Nee bereid is de strijd tot het bittere einde te voeren.

Wakker liggen van windturbines

Datum: 02 mei 2006 (rijks universiteit Groningen)

Officieel kan het niet: mensen die klagen dat de windmolens in hun buurt 's nachts zoveel lawaai maken dat ze er wakker van liggen. Als ware donquichottes proberen ze hun gelijk te halen bij overheden, windparkexploitanten en de windenergielobby. Te vergeefs want windenergie, daar kan toch niemand tegen zijn? Toch hebben ze gelijk, zegt Frits van den Berg. Uit zijn onderzoek blijkt dat het geluid van windmolens na zonsondergang sterk toeneemt omdat er dan hogerop meer wind staat. “Hoewel de windlobby lang heeft beweerd dat dit onzin is of het bagatelliseert, zijn de feiten gewoon onweerlegbaar.” Frits van den Berg promoveert op 12 mei aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Het is verbazingwekkend hoe weinig windparkexploitanten afweten van hun eigen 'grondstof', de wind, vindt Frits van den Berg. Uit zijn metingen bij o.a. windpark Rhede blijkt dat het 's nachts aan de grond windstil kan zijn, terwijl het op grotere hoogte wel waait. Overdag is dat niet het geval. Hierdoor draaien moderne, hoge windturbines 's nachts vaak harder dan overdag en maken ze ook meer geluid. Exploitanten hebben dit lang ontkend of gebagatelliseerd. Van den Berg: “Zij baseren hun te verwachten productiecijfers op de gemiddelde windsnelheid op een hoogte van tien meter door het hele jaar heen. Maar windmolens zijn tegenwoordig veel hoger: soms wel tachtig meter. Op die hoogte kan het stevig waaien, terwijl het op de grond bladstil is. Exploitanten zouden dat ook moeten kunnen zien aan hun opbrengst: 's nachts leveren de moderne, hoge turbines juist meer energie dan overdag.

”Dag en nacht"

Wie op een stille zomeravond in de tuin zit, kan zich niet voorstellen dat het enkele tientallen meters hoger stevig waait. Van den Berg verklaart dit verschijnsel als volgt: “Overdag warmt de zon de luchtlagen op en ontstaat er een instabiele atmosfeer met veel turbulentie. Daardoor zijn de verschillen in wind op de grond en in de hogere luchtlagen niet zo groot. 's Nachts, als de lucht sterk afkoelt, ontstaat er juist een stabiele atmosfeer. De onderste luchtlaag komt tot rust en wordt nauwelijks door de wind erboven beïnvloed. Juist in ons klimaat komt dit heel vaak voor.

”Eindeloze trein"

De stevige wind in de hogere luchtlagen zorgt ervoor dat de wieken van windmolens ‘s nachts vaak sneller draaien dan overdag. Het geluid dat de stroming van de wind langs de wieken veroorzaakt wordt daardoor luider. Van den Berg: “Het hinderlijke van dit geluid is dat je het constant hoort en dat het fluctueert. Omwonenden van windparken vergelijken het met een eindeloze trein, de branding of een opstijgende 747. Het lijkt ook op het geluid van de bassen die je hoort als je buurjongen zijn muziek te hard heeft staan. Overdag is het geluid minder goed te horen omdat het dan opgaat in de achtergrondgeluiden van het verkeer en ruisende bomen. Er zijn dan ook geen fluctuaties. ‘s Dat mensen dit als zo hinderlijk ervaren komt waarschijnlijk doordat het geluid qua toonhoogte en variatie overeenkomt met spraak. Ons gehoor is daar extra gevoelig voor.

”Big business"

Het stoort Van den Berg dat overheid en exploitanten de klachten van omwonenden afdoen als een ‘not in my backyard’-houding. “Dat is gewoon arrogant. Mensen die tot op een tot twee kilometer afstand van een windpark wonen, hebben er wel degelijk last van. (geheel Giessenurg en geheel (Boven) Hardinxveld-Giessendam valt straal van 2 kilometerBovendien worden de geluidsnormen echt overschreden. Windparken zijn gewoon big business.

Veel exploitanten houden geen rekening met de gemeenschap en de overheid doet daar niets aan. Probeer daar maar eens iets aan te doen als burger. Natuurlijk is het niet zo dat alle omwonenden klagen. Dat is ook niet zo bij alle mensen die onder de rook van Schiphol wonen. Maar de mensen die wel klagen, hebben daar ook echt reden toe.

Zelf ben ik geen tegenstander van windenergie, maar ik vind wel dat je je gewoon aan de regels moet houden. Zoals het nu gaat zijn de meeste plannen voor windmolens op het land gedoemd te mislukken en krijgt windenergie ten onrechte een slechte naam. Het is moeilijk plaatsen te vinden waar je dit soort parken kunt bouwen zonder mensen tot last te zijn. Bovendien, zolang we maar doorgaan met meer energie te verbruiken, is de bijdrage van windenergie op land relatief te klein in verhouding tot de geluidsoverlast en de horizonvervuiling die ze veroorzaken.”

zaterdag 28 februari 2009

Statenleden bekijken locatie windmolens


H'VELD-G'DAM - Op uitnodiging van de VVD-afdeling Hardinxveld-Giessendam hebben de Provinciale Zuid-Hollandse Statenleden Ronald Waterman en Ank van Ginkel de voorkeurslocatie voor windturbines in Giessenlanden bekeken. De voorkeurslocatie ligt in het open venster, langs de A15 op de grens van Giessenburg en Boven-Hardinxveld.De Statenleden delen de mening van de VVD Hardinxveld-Giessendam, dat windturbines niet passen in een open venster en een gebied met een open landschapsstructuur. Ronald Waterman: ,,We moeten inzetten op windmolens in de Noordzee en langs groot open water in lijnopstelling, bijvoorbeeld bij Goeree-Overflakkee, Hollandsch Diep en de Noordoost Polder." Hij geeft hiervoor als reden dat de isolijnen van gelijke gemiddelde windsterkte hier het gunstigst zijn. Hoewel er geen combinatie is van windmolens met een dorpsgezicht, historische molen of kerktoren, was hij met zijn collega Ank van Ginkel duidelijk van mening dat de locatie Giessenlanden niet geschikt is voor windturbines gezien het open venster en het open landschappelijk gebied.Ook werd de communicatie naar de bewoners van Boven-Hardinxveld besproken. Terwijl er meer woningen in Boven-Hardinxveld binnen een afstand van 500 meter van de voorkeurslocatie staan dan in Giessenburg, heeft de gemeente Giessenlanden deze bewoners toch niet geïnformeerd over de procedure. Raadslid Ali de Jong: ,,Dit heeft de onrust en bezorgdheid over de geplande plaatsing van de windturbines extra versterkt. Bewoners van Boven-Hardinxveld hebben al de Betuwelijn op korte afstand gekregen. Nu worden zij opnieuw geconfronteerd met een grootschalig project in hun directe omgeving."
Windmolens-nee 'tegen vervuiling Alblasserwaard'GIESSENBURG

Met hand en tand verzet de 21-jarige Wouter Veldhuis uit Giessenburg zich tegen de plannen van de gemeente om drie windmolens in de buurt van zijn woning de plaatsen.Hij heeft daarom de actiegroep Windmolens-nee opgericht.,,We moeten de politiek duidelijk maken dat de inwoners van Giessenburg en ook Boven-Hardinxveld niet op die windmolens zitten te wachten,'' legt hij uit. Tegen deze plannen zijn bij de gemeente Giessenlanden 33 bezwaren binnengekomen. ,,Maar die veegt de gemeente van tafel,'' denkt Veldhuis. ,,Ik ben in ieder geval bang dat ze er weinig mee zullen doen.''De drie grote windmolens komen niet in de achtertuin van de initiatiefnemer te staan. ,,Maar ik kan ze vanuit mijn huis wel zien en niemand wil dat.'' Daarnaast is hij ook begaan met de natuur. ,,Het verpest gewoon het mooie landschap van de Alblasserwaard.''De Giessenburger vindt de windmolens op de geplande locatie in het weiland tussen zijn woonplaats en Boven-Hardinxveld ook inefficiënt. ,,Bij zee heb je veel meer wind, dus als de overheid ze tientalle meters in zee plaatst, heb je er ook echt iets aan. Daar hebben windmolens in ieder geval veel meer zin.

''Veldhuis heeft nu zo'n tien aanhangers. Maandag houdt hij een bijeenkomst met mensen die zijn ideeën steunen. ,, Samen wil ik bespreken wat we kunnen doen en welke acties we moeten ondernemen,'' legt hij uit.Geïnteresseerden kunnen om 20.00 uur naar de C.M. van houwelingsweg 1a in Giessenburg.

De initiatiefnemer wil in ieder geval een handtekeningenactie houden en de actiegroep wil aanwezig zijn bij de raadsvergadering. ,,Dit plan wordt volgende maand al besproken, dus er moet op korte termijn iets gaan gebeuren.'' Verplaatsen is in zijn ogen ook geen oplossing. ,,Dan vervuilen die dingen het landschap in een ander stuk in de Alblasserwaard. Die dingen mogen er gewoon niet komen.''
Nieuws uit de Gemeente

Update: 22 februari: In januari ben ik actievoerder Wouter Veldhuis gebeld, door de heer Van Houwelingen van Gemeente Giessenlanden.

Hij vertelde mij het volgende:Er zijn in totaal 35 bezwaarschriften binnen gekomen die bij elkaar 140 pagina's dik zijn.

Door een aantal bezwaarschriften die de gemeente heeft ontvangen moesten er een aantal onderzoeken worden gestart. Zowel de onderzoeken als de bezwaarschriften zijn in behandeling genomen.

Om wat voor onderzoeken het gaat kon meneer van Houwelingen mij niet vertellen. 12 maart aanstaande worden de zienswijzen tijdens een informerende raadsbijeenkomst gepresenteerd.

2 weken later en wel op 26 maart worden de zienswijzen meegenomen in de gemeenteraadsvergadering. (Bron: het kompas)

Er is dus weer wat duidelijkheid gekomen omtrent de behandeling van de bezwaarschriften/zienswijzen.
''Windmolens in Giessenburg? Nee, weg ermee!''

Het groene hart is een oase van groen tussen de vier grote steden Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. In het nationaal park Groene Hart horen geen windmolens beweerd actievoerder Wouter Veldhuis. Windmolens zijn volgens hem natuur vervuilend (horizonvervuilend) en er ontstaat meer geluidsoverlast. Ook vinden de actievoerders de efficiëntie van windmolens in Het Groene Hart minimaal.

Tussen Hardinxveld-Giessendam en Giessenburg moeten de zogenoemde windmolens komen. Volgens de actievoerders vinden zij de locatie C.M.van Houwelingweg zeer ongelukkig. Actievoerder Wouter Veldhuis: ''De locatie is zeer ongelukkig voor de natuur(vogels) en veroorzaakt nog meer geluidsoverlast voor de inwoners".

Op deze locatie bevinden zich ook al andere geluidsoverlast producerende trajecten: de betuwelijn, de A15 en de Merwedelingelijn. Inwoners uit Giessenburg waren eerder door de gemeente Giessenladen uitgenodigd om een windmolen informatieavond bij te wonen. Bewoners van Hardinxveld-Giessendam werden daar in tegen niet uitgenodigd door de gemeente Giessenlanden. Dat is een kwalijke zaak. Omdat de inwoners van de buurt gemeente (Boven) Hardinxveld-Giessendam direct betrokkenen zijn.

De Actievoerders benadrukken dat er jaarlijks duizenden vogels over dit gebied vliegen. Tevens twijfelen de actievoerders aan de efficiëntie van de windmolens: ''In de zee hebben windmolens veel meer ruimte en kunnen ze veel meer wind opvangen dan in de Alblasserwaard''.Ook twijfelen de actievoerders over transparantheid van de gemeente Giessenlanden. ''We hebben een aantal maanden geleden een bezwaarschrift ingediend waar we geen reactie op hebben ontvangen.

Ook zouden de inwoners graag geïnformeerd willen worden over de stand van zaken, wat immers is toegezegd door Burgemeester Boot''

De politieke partij T@B uit Hardinxveld-Giessendam kwam eerder op voor verschillende inwonersbelangen en stuurden een brief aan het B&W college.

De actievoerders hebben een website gelanceerd: http://www.tegenwindmolens.tk/.Inwoners krijgen tevens de gelegenheid hun stem te laten gelden via opgestelde polls op deze website. Tevens kunnen inwoners lid worden van de hyve: tegenwindmolens.hyves.nl.